CZ | EN | PL | RU  

WSPARCIE TECHNICZNE (tylko CZ)
Jesteś tutaj: Home Wsparcie

Ze względu na szybkość zmian, celowo nie odnosimy się do konkretnych dokumentów, ale do stron, na których można znaleźć szczegółowe informacje .

Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe

 • www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

  Stąd można (w formacie pdf) pobrać rozporządzenie rządu CZ  Nr.23/2003 Dz.U, które ustala wymagania konstrukcyjne dla urządzeń i systemów ochronnych do użytku w otoczeniu potencjalnego zagrożenia wybuchowego (Dyrektywa 94/9/EC).

 • www.unmz.cz

  Tutaj znajduje się aktualny spis wszystkich rozporządzeń rządu CZ  wprowadzających ustawę Nr. 22/1997 Dz.U. (Ustawa o wymaganiach technicznych na wyroby Nr. 22/2003 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu)

 • www.ftzu.cz/

  Czeski Urząd Notyfikacyjny nr.1026, dla certyfikacji według Dyrektywy 94/9/EC.

 • www.iecex.com/ (angielski)
 • europa.eu.int/com­m/enterprise/a­tex/

  Text Dyrektywy 94/9/EC w róźnych językach EU , spis notyfikowanych urzędów badawczych, spis norm harmonizowanych, instrukcja aplikacji Dyrektywy 94/9/EC.

Certyfikacja, uwierzytelnienie, unifikacja, oceny urządzeń technicznych, oceny czynników zewnętrznych i środowiska

Normy

 • www.normservis.cz
 • domino.cni.cz/

  Spis wszystkich ČSN(CZ) norm z możliwością zamówienia, spis norm ČSN(CZ) przygotowanych do druku, zmiany norm, do pobrania w pdf.

Elektrotechnika ogólna

Kursy, seminaria – włącznie z Ex